Kullanım Koşulları

OnSepeti Kullanım Koşulları

Son Güncelleme; 09.06.2014

Kullanım Koşulları (Bir Sözleşme dir), OnSepeti hizmetlerinden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları/koşulları içermektedir. OnSepeti ne üye olarak, ziyaret ederek, herhangi bir şekilde kullanarak; Kullanım Koşulları mızı okuduğunuzu, anladığınızı ve hükümlerini kabul edip onayladığınızı beyan ve taahüt etmiş olursunuz.

Kısaltılmış / Sıkmayan Versiyon

Satıcılar

Temeller

Satıcı Seviyeleri

Seviyeler

En Baba Satıcılar

Siparişlerle Nasıl İlgilenilmesi Gerektiği

Sorunlardan Uzak Durma

İş Tamamlanması / Teslimi ve İletişimler

Para Çekme

Alıcılar

Sipariş Vermek

Kargo

Genel Koşullar

Anlaşmazlıklar

Telif Hakları / Sahiplik ve Limitasyonlar (Yasal Olaylar, öyk…)

Sahibiyet ve limitasyonlar; İş açıklamasında aksi net bir şekilde belirtilmediği takdirde, İş teslim edildiğinde, alıcıya bütün kullanım ve telif hakları ve benzeri her türlü hak devredilmiş olur. Şüpheye yer vermemek için, özel üretilen İş lerde (sanatsal, tasarım, raporlama vb.), teslim edilen iş alıcıya münhasır mülkiyet haklı bir ürün olmalıdır. Satıcı net bir şekilde teslim ettiği İş le ilgili alıcıya tüm telif haklarını devretmeyi kabul etmiştir. Satıcı İş açıklamasında aksini belirtmediyse kabul etmiştir ki; İş i teslim ettiğinde alıcıya varolabilecek tüm hakları ile teslim etmenin yanı sıra ilgili oluşabilecek tüm değerler üzerine de haklarını devretmiştir. Tüm bu hakların devri satıcının İş ini sattığı bedele dahildir.

Ayrıca satıcılar kabul eder ki; alıcılardan aldıkları, kamu malı olmayan/kamulaşmamış, tüm bilgiler gizlidir, İş in teslimi ile ilgili çalışmalar hariç başka hiç bir alanda kullanılamaz, kullanmayacaklardır.

Ayrıca kullanıcılar (alıcılar ve satıcılar) kabul etmişlerdir ki; net bir şekilde aksini belirtmedilerse gönüllü olarak ürettikleri/OnSepeti ne yükledikleri içerik, İş açıklaması, resimler, videolar, kullanıcı adları, kullanıcı resimleri, kullanıcı videoları ya da herhangi bir başka bilgi dahil, teslim edilen işler dahil, OnSepeti tarafından herhangi bir ücret ödenmeden pazarlama/promosyon veya herhangi başka bir sebeple kullanılabilir. Kullanıcılar bu içerik ve materyallerin kullanıma dair OnSepeti nden herhangi bir hak talep edemez.

Hatırlatmak isteriz ki OnSepeti.com içeriği ‘Kullanıcı Tarafından Üretilmiş’ içeriktir. OnSepeti.com (her ne kadar yapabilmeyi gönülden istiyor olsa da) kullanıcı tarafından üretilen/yüklenen içeriği telif hakları, marka hakları veya diğer haklar bakımından kontrol etmemektedir. Bu tür hakların ihlalini tespit ettiğinizde mülkiyet haklarına dair ispat belgesi ile lütfen bize başvurunuz. Bildirilen ve hak çiğneyen tüm içerikler OnSepeti Ekibi tarafından kaldırılacaktır. Ayrıca OnSepeti satıcıların sundukları hizmetin içeriğinden, kalitesinden ya da seviyesinden sorumlu değildir. İş lere, teslimlerine, satıcı alıcı arası görüşmelere dair herhangi bir garanti sunmuyoruz, sunmamız mümkün değil. Ancak tabii ki güvenli sistemimiz sayesinde alıcı işi teslim aldığını belirtmeden satıcıya ödeme yapılmamakta olduğundan her zaman güvendesiniz, yani alıcı ödemeleri hiç bir zaman boşa gitmez. Kullanıcılarımızın puanlama ve yorum sistemlerimizi kullanmasını özellikle tavsiye ediyoruz, kullanıcılar arası iletişim araçlarımızı ve biraz da mantık kullanıldığında alım yaparken İş seçimleri çok daha iyi yapılabiliyor.

Satıcılar OnSepeti nde bir hizmet sunarak, bu hizmet ile ilgili gerekli izinleri / hakları olduklarını, mevcut ise lisansları olduklarını, satış veya yeniden satış için gerekli izinleri olduklarını beyan etmiş olurlar.

İş lerini internet üzerinden tanıtan/satan satıcılar kullandıkları pazarlama/satış platformunun ya da  internet sitesinin kullanım koşullarına ve yasalara uymak zorundadırlar. Bunlara aykırı durumlar oluşması İş in kaldırılmasına ve satıcının hesabının OnSepeti ekibi tarafından hiç bir yükümlülüğü / sorumlulugu olmadan, satıcın tüm haklarını kaybederek hesabının dondurulmasına ya da kapatılmasına sebebiyet verebilir (varsa kalan bakiyesi dahil).

Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, OnSepeti ve çalışanları ve hisse sahipleri, Kullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OnSepeti için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OnSepeti’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

OnSepeti Hizmet Tanımı

OnSepeti ve çalışanları tarafından verilen hizmetin temelini, alıcıyla satıcıların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Site aracılığıyla kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin kolaylığını sağlamak, ödeme işlemlerini yürütmek, satıcı Para Çekme talebi gönderene ve bu talep karşılığı satıcıya hak ettiği ödeme gönderilene dek sürdürülen hizmetler kapsamaktadır (OnSepeti havuz hesabında Satıcılara ait olan nakitin tutulması, bekletilmesi de bu hizmet tanımına dahildir). OnSepeti kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için sürekli olarak Site yi geliştirmek ve müşteri desteği sağlamak için çalışır ancak bu bir sorumluluk değil, OnSepeti nin kendi insiyatifinde kullanıcılarına sunmayı tercih ettiği bir avantajdır. OnSepeti alıcılardan havuz hesaba aktarılan nakiti, satıcıların Para Çekme talebi sonuçlanana kadar tutar ve talebin sonuçlanmasıyla birlikte satıcıya nakiti aktarırken kendi komisyon bedelini keser / satıcıya bu bedelin faturasını keser ve kalan miktarı talep edilen hesaba aktarır. OnSepeti nin satıcı ile alıcı arasındaki iletişimi sağlar ancak bu iletişim süreci, İş in yapılması/kalitesi, teslim tarihi ile ilgili bir sorumluluğu olmamakla birlikte, alıcıların satın alma esnasında harcadıkları tutarı vergi mükellefi ise fatura etme sorumluluğu da satıcılara aittir, OnSepeti satıcı adına ve alıcının güvenliği adına bu ödemeyi havuz hesapta bekletmek üzere Satıcı adına teslim alır. OnSepeti satıcılara aktarılmak üzere teslim alınan ve ardından aktarılan nakitin vergisel sorumluluğu altında değildir, bütün bu sorumluluklar Satıcı ya aittir. OnSepeti sadece hizmetinin sonuçlandığı anda; satıcıya ödemesini iletirken kestiği komisyon bedelinden vergisel olarak sorumludur ve bu bedelin faturasını keserek tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olur. Alıcılar ve satıcılar OnSepeti Hizmet Tanımı nda ve Kullanım Koşulları nda belirtilen bütün bu sorumlulukları anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hukuki Olarak

Kullanım Koşulları mızın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Kullanım Koşulları mızdan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. OnSepeti tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Kullanım Koşulları’nı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site ’ de güncelleyerek ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Kullanım Koşulları nda değişen hükümler, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanım Koşulları, OnSepeti hariç, kullanıcılar dahil herhangi bir tarafın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Kullanım Koşulları ndaki her türlü madde kullanıcı Site üzerinden üyeliğini silse, OnSepeti tarafından hesabı kapatılsa dahil herhanbi bir süre kısıtlaması olmaksızın geçerliliğini koruyacak, yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. OnSepeti, kullanıcısının Kullanım Koşulları na ilişkin kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle; herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmasında, kullanıcın kendisi için Site üzerinde oluşturulmuş şahsına özel profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması durumunda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunmasında, OnSepeti sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve kullanıcı fesih sebebiyle OnSepeti nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Tüm kullanıcalar OnSepeti tarafından istenen bilgileri doğru bildirdiklerini beyan ve taahhüt ederler, yanlış bilgilerden kaynaklı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendi üzerlerinde olduğunu kabul ederler.

Kullanım Koşulları nın Kapsamı

Kullanım Koşulları’nın konusu, Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanım Koşulları’nın kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OnSepeti tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi tüm beyanlardır. Kullanıcı, Kullanım Koşulları’nın hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetere ilişkin olarak OnSepeti tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye üye olabilmek için, reşit olmak ve OnSepeti tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin OnSepeti tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacak, haklarını kazandırmayacaktır.

Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin hizmetlerinden faydalanırken, Site yi ziyaret ederken/kullanırken ve Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Koşulları nda yer alan tüm koşullara ve şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, OnSepeti’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple OnSepeti ‘den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların OnSepeti tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden OnSepeti ve hisse sahiplerinin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. OnSepeti, kullanıcılar tarafından OnSepeti ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, OnSepeti yetkilisinin yazılı onayı olmadan, Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. OnSepeti nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, OnSepeti ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla OnSepeti ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. OnSepeti, Kullanıcıların Kullanım Koşulları hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı OnSepeti’in, OnSepeti çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. OnSepeti, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Satıcıları kendi oluşturdukları ilanlardaki özellikleri kendileri tarafından belirtilmiş işi, belirtilen bedel üzerinden yapmayı,İş i tamamlamayı, varsa / gerekli ise alıcı tarafından sağlanan direktifler doğtusunda tamamlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı ve Alıcı arasında olası anlaşmazlıklarda, OnSepeti çözüm için kendi insiyatifinde yardımcı olmayı istese de, her ne sebeple olursa olsun, satıcı veya alıcı OnSepeti’nden herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcılar, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde alıcıların OnSepeti havuz hesabına satıcıya aktarılmak uzere gonderdigi İş bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten (%20) ve satıcının kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinden sonra, satıcı Site aracılığıyla Para Çekme talebi gönderdikten en az 15 en fazla 45 gün süren güvenlik sürecinden sonra ( Kullanım Koşulları nda belirtilen özel durumlar hariç), OnSepeti ne bildirdiği para hesabına transfer edileceğini; bu süreçte havuz hesapta bulunan satıcının parası üzerinde OnSepeti nin satıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. OnSepeti nin satıcıya karşı olan hizmeti, Para Çekme talebi sonuçlandırılına kadar sürer. Yani eğer satıcı bir İş satar ve bu iş ile ilgili Para Çekme talebini 90 gün sonra gönderir ise, OnSepetinin hizmeti 90 + (15…45) gün sonra sonuçlanacaktır ve OnSepeti hizmetin sonuçlanmasıyla birlikte komisyon bedelini keserek, faturalandırarak, satıcıya talep ettiği bakiyesini gönderecektir. Para Çekme talebi uzun bir süre diliminde yapılmış birden fazla İş için geçerli olabilir, bu durumda yapılacak olan toplu ödeme ve toplu fatura, ilgili miktardaki İş e ait hizmetin sonuçlanması anlamına gelecektir. Satıcılar, alıcıların OnSepeti havuz hesabına aktardığı miktarın tamamından sorumludur, eğer satıcı vergi mükellefi ise faturalandırma, gelir vergisi, KDV gibi tüm vergisel sorumluluklar alıcıya aittir. Yani satıcı 10 liraya yaptığı İş in 10 lirasındanda sorumludur, OnSepeti kendi kestiği hizmet bedelini direk olarak satıcıya faturalandırır, bu süreç sonuçlanana kadar satıcının parası OnSepeti havuz hesabından Satıcı adına OnSepeti tarafından bekletilir. OnSepeti bekletme hesabında bir güvenlik sorunu oluşması ve nakite müdahele olması durumunda uğranacak zarardan OnSepeti sorumlu tutulamaz. Satıcı yaptığı İş ile ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. OnSepeti aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini işyapana rücü etme hakkı her zaman mevcuttur. Satıcı, alıcının İş i kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, herhangi bir hak talep etmeyeceğini, yapılan İş geri döndürülemez olsa da ödemenin alıcıya iade edileceğini anladığını kabul ve beyan eder. OnSepeti bu gibi durumlarda satıcıdan işin teslimine dair ispat belgesi ister ve OnSepeti kendi insiyatifinde İş in makul bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına,ödemenin iade edilip edilmemesi gerektiğine dair bir karar verir, alıcı ve satıcı da bu karara uyacaklarını kabul ve beyan eder, OnSepeti itirazları değerlendirme ya da reddetme hakkını saklı tutar. Ayrıca OnSepeti alıcıya 7 günlük telafi süresi verebilir, alıcı bu süreyi kabul etme yükümlüdür. Bu süre bitiminde alıcı İş i hala kabul etmiyor ise alıcının havuz hesabındaki para OnSepeti hesabına iade edilir. Satıcı, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı alıcının talepleri doğrultusunda ancak kendi insiyatifi ile OnSepeti nin vereceğini bildiğini ve OnSepeti’nden kendi verdiği ve alıcı’nın verdiği kararlardan dolayı her ne suretle olursa olsun herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, yayınladığı İş ilanının tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Kullanım Koşulları hükümlerince belirlenen veya Site’nin belirli yerlerinde belirtilen, Site’nin ve Site’de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu, OnSepeti’nin hiçbir sıfat altında sorumlu tutulamayacağını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı kendi özgür iradesiyle seçerek satın aldığı İş in sahibi olan satıcı tarafından, belirlenmiş olan ücret karşılığı İş ini tamamlayıp kendisine teslim etmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcılar satıcılardan işi teslim aldıktan sonra ya da satıcı işi tamamlandı olarak işaretledikten sonra havuz hesapta bekletilen iş bedelinin satıcının hesabına bakiye olarak yazılacağını ve bu işlem sonrasında satıcının Para Çekme talebi göndererek bu bakiyenin kendi hesabına transferini talep edebileceğini, satıcı İş i teslim ettikten sonra alıcının 72 saat içinde işi tamamlanmış olarak ya da tamamlanmamış olarak işaretlemesi gerektiğini, işaretlemez ise sistem tarafından otomatik olarak tamamlandı işaretleneceğini, İş teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılan itirazların geçerli olduğunu ve bu tarihten sonra herhangi bir şekilde itirazların geçerli olmayacağını ve ödemenin geri döndürülemez olduğunu, herhangi bir iade talebinin kabul edilmesi durumunda iadenin alıcının OnSepeti hesabına bakiye olarak yapılacığını, banka/kredi kartı/nakit vb. yollarala geri ödeme/iade yapılmadığını, iade edilecek tutarın alıcının OnSepeti hesabında bakiye olarak gözükeceğini ve bu bakiyeyi OnSepeti üzerinde gelecekte yapacağı alışverişlerde kullanabileceğini anladığını ve bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı işi kabul etmez ise OnSepeti nin satıcıya 7 günlük telafi süresi tanımlayabileceğini, OnSepeti bu telafi süresinin verilmesini uygun görürse alıcının bu karara itiraz etme hakkı olmadığını ve bu süre sonunda alıcı hala işi kabul etmiyorsa iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararın OnSepeti tarafından iki tarafında hakları göz önünde bulundurularak verileceğini ve bu karar üzerinde alıcının ya da satıcın itiraz hakkı olmadığını, OnSepeti nin hakem görevi göreceğini, alıcının da satıcının da OnSepeti tarafından verilen bu karara saygı duyacağını, karar verilirken satıcının verdiği iş ilanının (alıcının yanlış anlaması kendi hatasıdır, her zaman önceden satıcıya sorulabilir) esas alınacağını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, satıcı ile arasındaki anlaşmazlıkdan dolayı her ne suretle olursa olsun OnSepeti nden herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan iş teslim sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, satıcının İş i yapmaktan vazgeçmesi halinde ya da geciktirmesi halinde ya da kötü/eksik yapması halinde, bu durumdan ötürü OnSepeti’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde OnSepeti’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, OnSepeti’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer havuz hesap içinde bulunan parası olması halinde, OnSepeti’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, yapılması için gönderdiği İş / verdiği sipariş ile ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı satıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. OnSepeti aleyhine satıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini alıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur. Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında satıcıya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; alıcı ve satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan OnSepeti ‘nin hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

OnSepeti nin  Hak ve Yükümlülükleri

OnSepeti, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. OnSepeti, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, OnSepeti nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. OnSepeti tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, OnSepeti tarafından bildirimsiz olarak yapılabileceği gibi OnSepeti uygun görürse bu düzeltme/değişiklikleri kullanıcıdan hiç talep etmeden, direkt olarak yapabilir. OnSepeti tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. OnSepeti, Site üzerinden, OnSepeti nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle OnSepeti tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OnSepeti’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. OnSepeti , Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcıların, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı adları” da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, kullanıcıların “kullanıcı adı” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, OnSepeti, Kullanım Koşulları’na aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. OnSepeti, kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanım Koşullarına ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve OnSepeti tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; OnSepeti, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. Kullanıcılar ve OnSepeti hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanım Koşulları’nın onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Reklamlar

OnSepeti site üzerinde 3. taraflardan reklam alarak yayınlayabilir. Kullanıcılar bu durumu kabul etmiş, bu reklamlarla ilgili herhangi bir hak, itiraz, tazmin talebi vb. bulunamayacaklarını anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu reklamların içeriklerinden de OnSepeti sorumlu tutulamaz, bu reklamların, yöneltmelerindan, linklerin doğurduğu sonuçlardan, içeriklerden tamamen reklam veren taraflar sorumludur.