Bilgisayar Donanımları

Bilgisayar Donanımı Nedir?

Bilgisayar sistemini oluşturan tüm fiziksel parçalardır. Bilgisayar sistemini hatırlayalım. Bilgisayar sistemine veri girişini sağlayan, işlemleri gerçekleştiren, üretilen sonuçları dış dünyaya sunan, verileri ve bilgileri saklayan, diğer bilgisayarlarla iletişim kuran birimler donanımı oluşturan parçalardır. Bu parçalann neler olduğunu görelim:

Bilgisayar Giriş birimleri Nelerdir?

Klavye, fare, tarayıcı, optik okuyucu, barkod okuyucu, mikrofon, sayısal fotoğraf makineleri ve kameralar, dokunmatik ekranlar gibi birimlerdir. Bu birimler dış dünyadan sisteme veri girişini gerçekleştirirler.

Bilgisayar İşlem birimleri Nelerdir?

Bilgisayar sisteminde aritmetiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştiren işlemci ve yardımcı işlemcilerdir.

Bilgisayar Çıkış birimleri Nelerdir?

Bilgisayar sisteminin ürettiği bilgileri dış dünyaya sunan ekran, yazıcı, çizici ve hoparlör gibi birimlerdir.

Bilgisayar Saklama birimleri Nelerdir?

Bilgisayar sisteminin verileri ve bilgilerin sakladığı birimler, sabit disk, CD-ROM, disket, teyp (kartuş) gibi birimlerdir.

Bir bilgisayar sisteminin diğer bilgisayar sistemleriyle bağlantı kurmasını sağlayan birimler ise modem ve ethernet kartıdır.

Bir bilgisayar sistemini fiziksel olarak bir araya getirmek için temel olarak bir kasadan yararlanılır. Bu kasa içindeki elektronik bir ana kart üzerinde bu parçalann fiziksel yerleşimleri veya bağlantılan gerçekleştirilir. Ana kart bilgisayar parçalannın sorunsuz olarak bir arada çalışmalarını sağlayan önemli bir sistem bileşenidir. Bilgisayar sisteminin bazı parçaları bilgisayar kasasının içinde bazılan da dışarıda bulunurlar. Kasanın dışındaki parçaların kablolan kasanın arkasında bulunan yuvalara takılır ve bu parçalar sisteme bağlanırlar.

Siz ne düşünüyorsunuz ? Bir yorum bırakın.